ÁSZF

ÁSZF

Általános feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a 
Orstomi s. r. o.
Karpatské námestie 7770/10A
831 06 Bratislava
Szlovákia

ID: 54226988
VAT: SK2121605530

(”Boodyy”) kizárólagos tulajdonában álló, és a Boodyy által üzemeltetett www.boodyy.hu domainen elérhető, ”Boodyy” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).


A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Igénybe Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.


A Boodyy jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

 

I. A szerződés létrejötte, tárgya

1.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés Boodyy és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi Boodyy szolgáltatását.

A szolgáltatás célja különböző termékek (”Termék”) közvetlen értékesítése.

1.2 A Boodyy a Termékeket közvetlenül értékesíti. Termékek tekintetében a weboldal webáruházként működik. Az Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy Termékek tekintetében a Weboldalon végrehajtott megrendelést követően a Boodyy munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt Termékre közötte és a Boodyy között adás-vételi szerződés jön létre.

1.4 A megrendelés megküldésével és annak Boodyy általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.5 Boodyy vállalja, hogy az általa közvetített Termékek lényeges tulajdonságairól, a Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

1.6 A Boodyy a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld az Igénybe Vevőnek, annak elektromos címére. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az Igénybe vevő a megrendelés létrehozásával kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya.

II. A Weboldal működése

2.1 A Termékek tekintetében a Weboldal webáruházként működik, amelyen keresztül az Igénybe Vevők jogosultak a Weboldalon kínált Termékeket közvetlenül megvásárolni.

2.2 A Weboldal működtetését a Boodyy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Boodyy a Termékeket a Weboldalon közvetlenül értékesíti. A Termékek tekintetében a Boodyy nem közvetítőként, hanem szállítóként jár el.

2.3 Termék megvásárlása esetében az Ajánlat a Weboldalon feltüntetett Termék részletes leírását, kedvezményes árát tartalmazza.

2.4 Termékértékesítés esetén akár futárral történő házhozszállítással, vagy az un. Csomagküldő Pontokon  is átveheti az Igénybe Vevő a Terméket.

2.5 Az Igénybe Vevő a Termék átvétele előtt köteles kifizetni a Termék ellenértékét készpénzben a futárszolgálatnak, vagy azt átutalni a Boodyy számlájára.

III. Regisztráció

3.1 A Weboldal regisztráció nélkül is használható:
Termékvásárlás az e-mail cím megadásával vagy a regisztrációs folyamat elvégzésével indítható el. Regisztráció nélküli, e-mail címmel történő megrendelés esetén Igénybe Vevő nem vesz részt a Hűségprogramban (lsd. 5.8),

3.2 A regisztráció két módon lehetséges:

(i) Közvetlen regisztráció:
Az oldalon található „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

(ii) Regisztráció Facebook Connect útján:
Azon Igénybe Vevők, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (”Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a Facebook Connect gombra kattintva az Igénybe Vevő összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely azt is jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

3.3 A Weboldalon közvetlen módon való regisztráció esetén az Igénybe Vevő a Boodyy újabb Ajánlatairól e-mailben értesítést kap. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

IV. A Termékvásárlás technikai lépései

4.1 Az Ajánlatban megadott Termék árak minden esetben az Igénybe Vevő által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva.

4.2 Amennyiben az Igénybe Vevő valamely Ajánlatban meghatározott Terméket meg kívánja vásárolni, úgy a ”MEGVESZEM" vagy a ”KOSÁRBA” gombra kattintással vásárolhatja meg a Szolgáltatást vagy Terméket, ahol megjelöli a választott fizetési módot.

4.3 Banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés választása esetén, amennyiben a Termék vételára 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Boodyy  bankszámlájára, úgy Boodyy a megrendelés leadásától számított munkanapokon pár emlékeztetőt küld az Igénybe Vevőnek arról, hogy a befizetés nem érkezett meg. Amennyiben a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követő 10. napon az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt Termék vételára nem érkezik meg Boodyy bankszámlájára, akkor Boodyy úgy tekintheti, hogy Igénybe Vevő elállt a vásárlási szándékától. Ebben az esetben Boodyy Igénybe Vevő megrendelését törölheti, és amennyiben a Termék vételára a Megrendelés leadásától eltelt 10. napot követően érkezik be Boodyy bankszámlájára, úgy ezt a befizetés beazonosítását követően visszautalhatja arra a bankszámlára, ahonnan a befizetés érkezett.

4.4 Az Igénybe Vevő utánvétes fizetési mód választása esetén a Termék ellenértékét köteles kifizetni készpénzben, vagy lehetőség szerint bankkártyás fizetéssel a futárszolgálatnak, vagy az ún. Csomagpontokon.

4.5 Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során Igénybe Vevő hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Igénybe Vevő a hibát, úgy köteles haladéktalanul Boodyy ügyfélszolgálatához fordulni. Igénybe Vevő késedelméből eredő károkért Boodyy nem tartozik felelősséggel.

4.6 Boodyy köteles az Igénybe Vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe Vevő felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe Vevő megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg az Igénybe Vevőhöz, az Igénybe Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.  


V. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

5.1 Igénybe Vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

5.2 Igénybe Vevő kifejezetten felelősséggel tartozik Boodyy-ral szemben a Boodyy által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Boodyy-nak a Weboldal Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

5.3 Igénybe Vevő Boodyy előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

5.4 Igénybe Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Boodyy felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

5.5 Amennyiben Boodyy tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

5.6 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített Ajánlatok kizárólag a Boodyy - ral szerződéses jogviszonyban lévő partnerek, a Boodyy részére, egyedileg kialakított kedvezményes ajánlatokat testesítik meg.  

5.7 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Boodyy a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Boodyy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

5.8 Igénybe Vevő köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

5.9 Boodyy a Weboldal regisztrált Igénybe Vevői számára hűségprogramot (”Hűségprogram”) működtet. A Hűségprogramban résztvevők Vásárlásaik száma függvényében különböző kedvezményekre jogosultak, a vásárlási szokásaiknak megfelelő fokozatba sorolás szerint.

VI. A Termékek vásárlásának visszaigazolása

6.1 Termékértékesítés esetén a Weboldalon található Ajánlat alapján leadott megrendelés leadását követően megkapott megrendelést visszaigazoló e-mail alapján, a fizetést követően jogosult az Igénybe Vevő a Termék átvételére.   

6.2 Termékek értékesítése esetén a vásárlásról a Boodyy állít ki bizonylatot (számlát) az Igénybe Vevő részére a fizetés teljesítését követően.  

VII. Elállás

7.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe Vevő a Termék megvásárlásától és a Termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

7.2 Termékvásárlástól való elállás esetén Igénybe Vevő köteles a Terméket az elállást követő 14 napon belül sértetlen állapotban visszaszolgáltatni. Boodyy a Termék visszaszolgáltatását követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles a Termék vételárát visszautalni. Boodyy jogosult a Termék kipróbáláshoz feltétlenül szükséges használatból, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárainak megtérítését kérni.

7.3 Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Igénybe Vevő az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

7.4 Amennyiben Igénybe Vevő Termékvásárlástól való elállási jogát gyakorolja, úgy a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket Igénybe Vevő viseli. Más költségek Igénybe Vevőt az elállással kapcsolatosan nem terhelik.  

VIII. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

8.1 Termékvásárlás esetén Boodyy közvetlen értékesítőként jár el.

8.2 A Boodyy által forgalmazott Termékek esetében az Igénybe Vevő szavatossági és esetleges jótállási igényeivel a Boodyy-hoz fordulhat a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.

8.3 A Boodyy által forgalmazott Termékekre a Polgári Törvénykönyvben rögzített kellékszavatosságot, amennyiben gyártóként jár el, termékszavatosságot vállal. Amennyiben a Termék gyártója nem Boodyy, a Termékszavatossággal kapcsolatos igényeket Igénybe Vevő közvetlenül a gyártó elérhetőségein érvényesítheti. Fogyasztói szerződés esetén a kellékszavatossági jogot 2 évig érvényesítheti a az Igénybe Vevő. Amennyiben a bejelentett hiba a szerződés megkötése előtt keletkezett, Boodyy az Igénybe Vevő választása szerint kijavítja vagy kicseréli a Terméket, amennyiben ezek nem lehetségesek, az Igénybe Vevő árleszállítást kérhet, elállhat a szerződéstől, vagy a Terméket kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, ha azt Boodyy nem, vagy nem megfelelő határidővel vállalta.

8.4 Boodyy az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.


8.5 Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Boodyy a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Boodyy a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

8.6 Amennyiben Igénybe Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Igénybe Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.

IX. Szellemi tulajdon

9.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Boodyy, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

9.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Boodyy előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

9.3 Boodyy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

X. A felelősség korlátozása

10.1 Boodyy nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Boodyy minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Boodyy-t nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

XI. Alkalmazandó jog

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.